เชื้อร้าย เอช. ไพโลไร (H.Pylori) คืออะไร?

ติดเชื้อร้าย เอช. ไพโลไร เป็นแล้วไม่ยอมหาย
โรคกระเพาะอาหารเป็นแผล สาเหตุสำคัญ ติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือ เอช. ไพโลไร
เป็นแผลบริเวณกระเพาะอาหารหรือเกิดเป็นแผลที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น

ส่วนใหญ่จะเป็น ๆ หาย ๆ คือหลังจากการรักษาแผลให้หายแล้ว กลับมาเป็นแผลอีกอยู่เรื่อย ๆ

การตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร
ทำโดยวิธีการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารแล้วตัดเนื้อเยื่อบุกระเพาะมาตรวจหาเชื้อโดยเทคนิคต่าง ๆ เช่นวิธีการทางพยาธิวิทยา หรือดูการเปลี่ยนสีของชุดตรวจพิเศษเพื่อหาเชื้อ เอช. ไพโลไร
ยังมีวิธีการเจาะเลือดตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ
วิธีการตรวจลมหายใจ ซึ่งปัจจุบันถือว่า เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ เอช. ไอโพโลไร ที่ดีที่สุด แต่ราคาค่อนข้างแพง และยังไมแพร่หลายทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ