กรดไหลย้อนโรคยอดฮิตของชาวออฟฟิศ

กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

      เป็นภาวะที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนกลับมาในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร โดยผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว และคลื่นไส้ ซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในสภาพสังคมปัจจุบัน หากปล่อยให้เกิดอาการเรื้อรังและรักษาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่การเกิดหลอดอาหารอักเสบ แผลที่หลอดอาหาร หรือหลอดอาหารตีบ
       ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้ แม้โอกาสเกิดจะไม่มากนักก็ตาม กระเพาะอาหารทำหน้าที่รองรับอาหาร ย่อยอาหาร โดยมีน้ำย่อยและกรดหลั่งออกมาจากผนังของกระเพาะอาหาร

เรามาดูตัวช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยและกรด ที่อาจจะเพิ่มโอกาศที่ทำให้เราเกิดภาวะกรดไหลย้อนได้

  1. ระบบประสาทปกติ กระเพาะอาหารจะมีการควบคุมโดยระบบประสาท เมื่อมีอะไรมากระตุ้นจะทำให้เกิดการหลั่งของกรดมากขึ้น
  2. อาหารที่ประกอบด้วยไขมัน แป้ง โปรตีน ก็เป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เกิดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
  3. เครื่องดื่มบางชนิด เช่น สุรา กาแฟ เครื่องดื่มเหล่านี้จะมีสารกระตุ้นในการสร้างกรด
  4. ยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดแอสไพริน คอติโซน นอกจากมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างกรดแล้ว ยังมีผลทำลายเยื่อบุกระเพาะโดยตรงได้
  5. บุหรี่ มีความสำคัญในการกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะ ทำให้มีกรดในกระเพาะอาหารสูงกว่าปกติ
  6. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคไขข้ออักเสบ โรคปวดเรื้อรัง จะมีโอกาสเกิดโรคกระเพาะสูงกว่าปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ